30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ